Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Η ψυχολογία του όχλου


Δεν είναι η ανάγκη της ελευθερίας, αλλά η ανάγκη της δουλείας, εκείνη που κυριαρχεί στη ψυχή των όχλων. Η δίψα τους για υπακοή, τους κάνει από ένστικτο να υποτάσσονται σ' εκείνον που παρουσιάζεται ως αφέντης τους.Ο μεγάλος συντελεστής της εξέλιξης των λαών δεν υπήρξε ποτέ η αλήθεια, αλλά η πλάνη. Κι αν σήμερα ο σοσιαλισμός βλέπει τη δύναμή του ν' αυξάνεται, αυτό συμβαίνει γιατί αποτελεί ακόμη τη μόνη ζωντανή παραίσθηση. Οι επιστημονικές αποδείξεις δεν εμποδίζουν καθόλου την προοδευτική του πορεία. Η πιο σημαντική του δύναμη είναι ότι τον υπερασπίζονται πνεύματα που αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τις πραγματικότητες, για να τολμήσουν να υποσχεθούν θαρραλεα στον άνθρωπο την ευτυχία.

Οι κοινωνικές ψευδαισθήσεις κυριαρχούν σήμερα πάνω σε όλα τα ερείπια που σωριάστηκαν στο παρελθόν, και το μέλλον τους ανήκει. Οι όχλοι ποτέ δε δίψασαν για αλήθειες. Αποστρέφονται τα ολοφάνερα πράγματα που τους δυσαρεστούν και προτιμούν να θεοποιούν την πλάνη, αν η πλάνη τους γοητεύει. Εκείνος που ξέρει να τους προκαλεί ψευδαισθήσεις, εύκολα γίνεται ο αφέντης τους, κι εκείνος που προσπαθεί να τους απαλλάξει απο τις ψευδαισθήσεις τους είναι πάντοτε το θύμα τους.

Απο το βιβλίο του Gustav Le Bon, "Η ψυχολογία των όχλων".

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...