Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Χρόνια τώρα προσπαθούν να μας "ξεκάνουν"...

Ο λήθαργος της πολιτικής, ρεμούλας, βόλεψης, ανατολίτικης θρησκομανίας και αυτοκαταστροφισμού έχει ποτίσει πολύ κόσμο με δηλητήριο. Αφοδεύσατε τ' απόβλητα και αναζητείστε τις ρίζες σας. Όχι απλά ημίμετρα που σας προσφέρει ο κάθε επίδοξος επιβήτορας, τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ρίζες σας.Γιατί το "παιχνίδι" που παίζεται τώρα είναι λίγο διαφορετικό από τ' άλλα.

Δεν κατάφεραν να μας αφανίσουν μέσω ξαφνικής γενοκτονίας.

Δεν κατάφεραν να μας αφανίσουν μέσω κατάκτησης κι "ενσωμάτωσης"*.

Ξεκίνησαν να το καταφέρνουν μέσω ανατολίτικων δογματισμών-μαγγανειών**.

Και το τελειώνουν με μία σιωπηλή γενοκτονία, για το "καλό" μας.

* Οι Έλληνες ξεπέρασαν τα υπολείμματα της κατάκτησης. Οι υπόλοιποι -απλώς- κάτοικοι αυτού του χώρου ακόμη ζουν με τ' όνειρο του Οθωμανικού Δικαίου.

** Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που δύνανται να γίνουν ξανά οι γίγαντες του Ελληνικού Πνεύματος, όχι σε αρχοντοπρόβατα που ζουν και θέτουν τις ελπίδες τους στην πλάνη του ΕλληνοΧριστιανισμού = ΕλευθεροΣκλαβισμού.


- Αδράστεια
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...